Reference

Doosan Škoda Power s.r.o.

ŠKODA POWER je součástí skupiny Doosan Power Systems, předního poskytovatele čistých, účinných, flexibilních a integrovaných řešení v oblasti energetiky, který využívá nejmodernější technologie a opírá se o špičkové strojírenské znalosti – od kotlů a turbín po projekty elektráren „na klíč“ včetně jaderných elektráren a elektráren využívajících obnovitelné zdroje.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Společnost se zaměřuje na obor dopravního strojírenství. Mezi klíčové výrobky patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy.

ŠKODA ELECTRIC a.s.

Je předním světovým výrobcem elektrických pohonů a trakčních motorů pro trolejbusy, tramvaje, lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, metro, důlní vozidla apod. a navazuje na dlouholetou tradici elektrotechnické výroby Škodových závodů v Plzni.

MOVO spol. s r.o.

Provádí modernizace osobních železničních vozů, periodické opravy osobních železničních vozů, opravy vozů po nehodách, opravy a úpravy vozů dle přání zákazníka, drobné opravy vozů a jejich částí. Své kompetence rozvíjí i v oblasti vozů nákladních.

Pars nova a.s.

Hlavní činností firmy jsou modernizace, rekonstrukce, hlavní a periodické opravy, opravy násilných poškození, výroba konstrukčních celků, výroba náhradních dílů železničních kolejových vozidel a tramvají.

ŠKODA VAGONKA a.s.

Zabývá se výrobou osobních kolejových vozidel s výrobním programem orientovaným na produkty v oblasti elektrických jednotek pro příměstskou dopravu, motorových souprav, lehkých regionálních vozidel a osobních přípojných vozů. Zajišťuje také kompletní servis vozidel, opravy a modernizace a v neposlední řadě také prodej náhradních dílů.

VÚKV, a.s.

Společnost se zabývá vývojem a zkušebnictvím kolejových vozidel, jejich částí a dalších komponentů z oblasti dopravního strojírenství. V uvedených oblastech také nabízí poradenskou a konzultační činnost.

ŠKODA TVC s.r.o.

Společnost se orientuje především na opakovanou kusovou nebo malo seriovou výrobu dílů a konstrukčních celků, včetně montáže. Nabízíme širokou škálu produktů a to zejména pro kolejovou techniku, obráběcí stroje či energetický průmysl.

CZECH PRECISION FORGE a.s.

Společnost je tradiční českou firmou s mezinárodním managementem se silným postavením na trhu. Mezi hlavní výrobní aktivity patří zápustkové a volné kování ocelových slitin, neželezných kovů a speciálních materiálů do 4000 Kg jednotkové hmotnosti.

ŠKODA JS a.s.

Společnost se zabývá inženýringem a dodávkami pro jadernou energetiku. K hlavním současným projektům společnosti v oblasti investičního inženýringu patří obnova systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Dukovany, dostavba jaderné části 3. a 4. bloku JE Mochovce, účast v soutěži o realizaci dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín.

PILSEN STEEL s.r.o.

Zabývá se výrobou výkovků a odlitků s vysokou čistotou a přesně stanoveným chemickým složením z oceli a litiny vlastní produkce.

PILSEN TOOLS s.r.o.

Společnost se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou řezného a upínacího nářadí, závitových měřidel a kalibrů, speciálního nářadí, přípravků, tvrdoměrů, forem pro vysokotlaké vstřikování plastických hmot, tepelným zpracováním kovů a strojními kooperacemi. Vysoce přesná speciální technologická základna využívána vysoce kvalifikovanými pracovníky staví na tradici přesné strojírenské výroby.

Plzeňská energetika a.s.

Je předním výrobcem tepla a elektřiny v západočeském regionu. Provozuje energetický zdroj o celkovém dosažitelném tepelném výkonu 448 MWt a celkovém dosažitelném elektrickém výkonu 111 MWe. Zásobuje tepelnou energií 30 % všech odběratelů v Plzni, zejména domácnosti, obecně-prospěšná zařízení a průmyslové podniky.

ŠKODA MACHINE TOOL a.s.

Je přední světovou firmou s výrobou a montáží těžkých horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů, těžkých soustruhů, otočných stolů, speciálního příslušenství a mnoha dalších produktů. Soustřeďuje se na vývoj nových vysoce sofistikovaných strojů s NC řízením s nejvyšším stupněm automatizace a širokým okruhem použití vyhovujícím jakémukoliv požadavku zákazníka.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Věnuje se výzkumu, vývoji a akreditovanému zkušebnictví. Mezi nejdůležitější činnosti společnosti patří výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení, řešení problémů spojených s provozním zatížením a životností silničních a kolejových vozidel, akreditované zkoušky, měření a výpočty v oblasti pevnosti, dynamiky, únavového poškození, deformační odolnosti, aerodynamiky a termomechaniky.